Kihagyás

DomainTank Informatikai Kft. Adatkezelési Tájékoztató
hatályos: 2020.09.15. napjától
verzió: 1.2

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Neve: DomainTank Informatikai Kft.
Adószám: 23753967-2-13
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-153036
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Székhely, levelezési cím: 2151 Fót, Alagi utca 12/B
Honlap: https://domaintank.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@domaintank.hu
Telefonszám: +3670/397-9408
Adatvédelmi tisztviselő: Malina László

(a továbbiakban Adatkezelő)

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalma és célja

Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://domaintank.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott és meghatározza:

 • az Adatkezelő személyét,
 • az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét,
 • az adatok kezelésének jogalapját,
 • az adatkezelés módját,
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét,
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a módosítás előtt azonban tájékoztatja Önt a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) - jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker törvény).

Önnek az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt adatvédelmi felelős/tisztviselő nyújt segítséget az ugyfelszolgalat@domaintank.hu e-mail címen keresztül hétfőtől péntekig, 9 és 15 óra között.

Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, azzal megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Megrendelésnél, Regisztrációnál bepipálja a vonatkozó felületeken az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, azzal Ön elfogadja az Adatkezelőnek jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Megrendelés és a Regisztráció előfeltétele, különben nem tud Regisztrálni vagy szolgáltatásokat megrendelni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!

Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le Megrendelést, akkor is fontos, hogy adatait jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Speciális szabályok

Regisztráció és a Megrendelés teljesítéséhez

Az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott, a Weboldal használatát szabályozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban Szolgáltatás) rendelhet meg (a továbbiakban Megrendelés) az Adatkezelőtől.

A Megrendelés teljesítéséhez és a Szolgáltatás nyújtásához Ön a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban Regisztráció).

Önnek a Regisztráció és a Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá magára nézve kötelezőnek kell elfogadnia a Weboldal ÁSZF-jét.

Ön a Szolgáltatást a Regisztráció vagy Megrendelés során megadott személyes adatai alapján veheti igénybe.

Regisztrálni és Megrendelést leadni csak akkor tud, ha Ön már betöltötte a 18. életévét.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a papír alapon, emailben vagy egyéb módon megrendelést leadókra is.

Ha Ön a Weboldalon böngészik Regisztráció vagy Megrendelés nélkül, az Ön személyes adatainak kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések

Gyermekeknek, kiskorúaknak

Megrendelést nem tudsz leadni a weboldalon. Ha szeretnél domain nevet regisztrálni, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segítsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is a szülődet, hogy az alábbi, szülőknek szóló sorokat olvassa el.

Szülőknek

14-16 év közötti gyermek általi Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, Regisztráció:
Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem Regisztrálhat a Weboldalon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Megrendelés:
Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem tud Megrendelést leadni, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában a szülője) tudja a Megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja - a nevében törvényes képviselője (általában a szülője) Regisztrálhat, adhat le Megrendelést és használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

Egyéb speciális szabályok

Egyéb aktivitások a Weboldalon:
A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (pl. nyereményjátékokhoz, promóciókhoz), azonban ezek megadása önkéntes, az Adatkezelő az adatkezelésről eseti tájékoztató formájában tájékoztatja a Felhasználókat, és a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra, adott aktivitáshoz kapcsolódóan és az ahhoz szükséges időtartamban használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is egyebekben a jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

Nyilvánosként feltöltött adatok:
A Felhasználó által nyilvánosként feltöltött adatokat (pl. WHOIS-ban megtalálható adatok) az Adatkezelő a feltöltés módjának megfelelően a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

Nyilvános WHOIS adatai:
névszerver, regisztráció és módosítás időpontja, technikai kapcsolattartó email címe

Nyilvános meghirdetés:
A delegálás törlését egyes esetekben 60 nap türelmi idő előzi meg, amely türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül, a nyilvános meghirdetés adatai megegyeznek a WHOIS adatokkal.

Közösségi vagy más megosztó weboldalak:
Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Külső oldalakra mutató linkek
Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

Adatkezelési céljaink

Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelés

A Weboldalon rendelni csak előzetes regisztráció útján lehetséges. A Regisztráció során megadott személyes adatok egységesen szükségesek az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások megrendeléséhez, teljesítéséhez és fenntartásához.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 • az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele és fenntartása,
 • az előfizetői szerződés megkötése, teljesítése,
 • szerződésszegés esetén az igények érvényesítése,
 • a Felhasználó azonosítása, hitelesítése,
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása,
 • a Felhasználói jogosultságok azonosítása,
 • a Felhasználóval való ügyfélszolgálati kapcsolattartás,
 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése,
 • a számviteli kötelezettség teljesítése, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése,
 • a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége,
 • panaszkezelés, érintett jogainak védelme,
 • domain regisztráció esetén eleget tegyünk a DRSZ szerinti, a WHOIS (domain regisztrálók adatait tartalmazó weben közzétett adatbázis, ideértve a törlés előtti nyilvános meghirdetést is) adatok lekérésére vonatkozó kötelezettségünknek. Minden megadandó adat a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezően megadandó, illetve a WHOIS-ban szerepel.

A megadott személyes adatokat használjuk pl. a Regisztráció visszaigazolására, a nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldésére, adatfrissítés céljából, illetve a Szolgáltatások részét képező rendszerüzenetek, a Szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők küldésére, vagy válaszok eljuttatására az Ön által kért információkra.

Kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi és számviteli szabályok befolyásolják, részben meghatározzák. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő tárolja és kezelje. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

személyes adat személyes adat szerepe kötelező
felhasználói név felhasználói fiók azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges igen
jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja igen
családi- és utónév felhasználó azonosítása és kapcsolattartás igen
születési hely és idő felhasználó azonosítása igen
személyi igazolvány szám felhasználó azonosítása igen (útlevélszám hiányában)
útlevél szám felhasználó azonosítása igen (igazolványszám hiányában)
édesanyja születéskori neve felhasználó azonosítása igen
állandó lakcím felhasználó azonosítása és kapcsolattartás igen
levelezési cím kapcsolattartás nem
számlázási cím kapcsolattartás nem
e-mail cím kapcsolattartás igen
telefonszám kapcsolattartás igen
ip cím felhasználó azonosítása - automatikus technikai információ,
minden belépésnél mentésre kerül
igen

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás és/vagy Regisztráció törlésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni hatósági és/vagy polgári jogi igénye.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok kezelésének időtartama 8 (8) év, ami az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő hírleveleket küldhet Önnek emailben, melyekről Felhasználó a Weboldalra történő belépést követően bármikor indokolás nélkül leiratkozhat. A hírlevelekre történő feliratkozás szintén a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő tájékoztatási vagy közvetlen üzletszerzés céljából hírlevelet küld, amelyek többek között

 • az Adatkezelővel kapcsolatos általános információkat,
 • az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információkat,
 • akciós vagy egyéb ajánlatok
 • kérdőíveket,
 • piackutatással összefüggő egyéb tartalmat
 • iparági híreket, eseményeket

is tartalmazhatnak.

Kezelt személyes adatok köre

személyes adat személyes adat szerepe kötelező
családi- és utónév kapcsolattartás, megszólítás igen
e-mail cím azonosítás és kapcsolattartás igen

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adattovábbítás és az adatok törlése

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja: - Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a 1132 Budapest, Victor Hugo 18-22. alatt található szerverein tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. - Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 • Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 • Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 • az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Adatokkal kapcsolatos incidens

Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

Adattovábbítás

Együttes adatkezelés:
ha Ön Megrendelést ad le, akkor adatait a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint továbbítjuk a Nyilvántartónak, aki szintén kezelni fogja az Ön adatait annak érdekében, hogy a Megrendelést teljesíthessük. Nyilvántartó személye:

 • .hu domain esetén: ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati Koordinációs Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) A .hu legfelső szintű domain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adattovábbításokról itt talál teljes körű tájékoztatást: http:/www.domain.hu/adatkezeles
 • Egyéb domain végződések esetén cégünk viszonteladóként a következő domain regisztrátorok egyikét veszi igénybe az Ön által megrendelt domain név beregisztrálására azaz az Ön megrendelését és ezáltal az Ön által megadott személyes adatokat továbbítja a domain regisztrátorhoz:
 • Namecheap, Inc. (4600 East Washington Street Suite 305. Phoenix, USA)
 • GoDaddy Operating Company, LLC (14455 North Hayden Road # 219 Scottsdale, AZ 85260 USA)
 • FXDomains (14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA)
 • Realtime Register BV (Ceintuurbaan 32a 8024 AA Zwolle, The Netherlands)

Továbbítás:
Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

A WHOIS adatok továbbítása a jogos érdeket igazoló adatigénylők felé lehetséges. Ha a továbbítás harmadik országba történik, akkor az adattovábbítás az Adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az Ön érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Ezek az adatok: Domain használó neve, címe, e-mail címe.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Adatok törlése

Az Adatkezelő az egyes Adatkezelési Célnál meghatározott időtartam elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatot, ha

 • az adatkezelés célja megszűnt és az adat kezelését jogszabály sem teszi kötelezővé,
 • az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt.

Az Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha - az Érintett kéri, illetve az adatkezelési hozzájárulását visszavonja és nem ütközik jelen Adatkezelési Tájékoztató egyéb pontjaiba, - kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, - az adat téves vagy hiányos, - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerős határozatával elrendelte.

Jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés körében kezelt adat nem törölhető, amíg az adat kezelését a jogszabály kötelezővé teszi. A törlési kérelem megtagadásáról, és az alapul szolgáló jogszabályról az Adatkezelőnek tájékoztatnia kell az Érintettet.

Amennyiben az adat kezelése nem kötelező, azonban szükséges az Adatkezelő jogi igényének érvényesítéséhez, az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt készítését követően dönt arról, hogy az adatot törli-e. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek
Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

 • hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz
 • helyesbítést kérhet
 • kérheti az adatai törlését
 • az adatkezelés korlátozását
 • hordozhatja az általunk kezelt adatokat
 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérheti az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei
 • az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elektronikus vagy postai elérhetőségen keresztül teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Amennyiben a módosítási igény nem teljesíthető a Felhasználó által az Adatkezelő Weboldalán, az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül értesíti.

A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az adattárolásra vonatkozó határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

Korlátozáshoz, zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja vagy korlátozza. A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha - Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát - az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását - nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez - ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

Adathordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Elfeledtetéshez való jog

Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát nyilvánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az Ön jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

Ön a jogainak sérelme esetén

 • kérheti az Adatkezelőt, hogy a jogellenes adatkezelést szüntesse meg vagy
 • panasszal a felügyeleti hatósághoz vagy
 • bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő megkeresése

Az Adatkezelő az Ön panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről tájékoztatja.

Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek:
- székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
- honlapja: www.naih.hu,
- telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Bíróság, polgári per

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét.

A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe. Az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban Ön, ha fogyasztónak minősül, választása szerint az Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság előtt is, az Ön választásának megfelelően.

Sütik kezelése

A Weboldal sütiket használ a honlap működtetésének és látogatottságának mérésének érdekében.

Anonim Felhasználó-azonosító elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A Weboldalon használt sütik a következők:
- PHPSESSID: munkamenet (session) alapú süti, ami automatikusan törlődik, miután a felhasználó elhagyta az oldalt és/vagy bezárta a böngészőjének összes ablakát - cookieconsent_status: a süti szabályzatunk elfogadását tárolja - activetab: a tab (vagy füles) felületi elem aktív tabjának azonosítóját tárolja - Google Analytics: információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot

Profilalkotás

Google Analytics
A Weboldal látogatottsági adatait a Google,Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók - például a remarketing - a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetőség van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Bankkártyás csalások kiszűrése

Barion
Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás használata során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. Ezeket a sütiket együttesen Barion Pixel-nek hívják és a Barion Payment Zrt. kezeli.

A Barion Pixel-hez kapcsolódó adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából.

További információ a Barion Pixelről (pdf): Barion Pixel ÁSZF

Hatályos jog, egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az ugyfelszolgalat@domaintank.hu e-mail címre.

Korábbi verziók

Verzió Hatálytól Hatályig Letöltés
1.1 2020.01.20 2020.09.14 Letöltés
1.0 2018.05.24 2020.01.19 Letöltés