Kihagyás

Vásárlási és fizetési feltételek

Megrendelés

Felhasználó a DomainTank Kft. oldalain informatikai szolgáltatásokat és / vagy informatikai termékeket rendelhet. A megrendelés a Megrendelőt kötelezi a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadására, az esetlegesen szükséges dokumentumok benyújtására, és a megrendelt szolgáltatás, termék ellenértékének Díjbekérő alapján történő kiegyenlítésére.
A megrendeléséhez szükséges adatok hiánya, az ellenérték kiegyenlítésének elmaradása esetén DomainTank Kft. jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni és törölni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelésének leadásával elfogadta a DomainTank Kft. Általános Szerződési Feltételekben és a Domain Regisztrációs Szabályzatban foglaltakat, és a rá vonatkozó részeket maradéktalanul teljesíti.

Megrendelés lemondása

Felhasználó jogosult a megrendelt szolgáltatás, termék lemondására, ha annak aktuális állapota azt megengedi. A megrendelés az Ügyfél által leadva és Érkeztetve állapotban szabadon törölhető, de a Részben folyamatban, Folyamatban és Sikeresen lezárt állapot esetén eltérő a lemondás lehetősége. Közvetített szolgáltatás (pl. domain ügyintézés, szoftver licensz vásárlás) önállóan nem mondható le, szükséges a telefonos vagy emailes egyeztetés.

Fizetési feltételek

DomainTank Kft. szolgáltatás igénybevételéhez, hardver-, szoftvertermékek átvételéhez azok ellenértékét a teljesítés előtt előre történő fizetéssel kell kiegyenlíteni. DomainTank Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ettől a megkötéstől az általa megbízható ügyfélnek besorolt Felhasználó esetében eltekintsen, és a megrendelt szolgáltatás, vagy egyéb termék ellenértékét kamat-, és kezelési költség felszámítása nélkül meghitelezze a gyorsabb kiszolgálás érdekében.

Fizetési módok

A megrendelt szolgáltatások, termékek ellenértékét az alábbi módokon lehet kiegyenlíteni:

  • banki átutalás (OTP Bank)
  • bankkártyás fizetés
  • kupon, kuponkód beváltása (Kupont értékesítő partnerrel kötött megállapodás alapján)

Ügyfélszámla

DomainTank Kft. a Felhasználó részére belső Ügyfélszámlát vezet, amelyen feltünteti az összes bejövő-, és kimenő tranzakciókkal kapcsolatos információt. Az Ügyfélszámla lehetővé teszi azt, hogy a Felhasználó előre fizessen be nagyobb összeget, amelyet fokozatosan levásárolhat. Az ily módon befizetett összeget DomainTank Kft. egy elkülönített bankszámlán kezeli, a megrendelt szolgáltatások ellenértékét pedig az Ügyfélszámla terhére teljesíti egészen addig, amíg az Ügyfélszámlán megfelelő fedezet áll rendelkezésre.

Bizonylatok, számlázás

DomainTank Kft. értékesítési folyamatában jelenleg kétféle bizonylattípus szerepel. A szolgáltatás, termék megrendelése után a Felhasználó a rendelés részleteiről és végösszegéről egy Díjbekérő típusú bizonylatot kap. A Díjbekérő nem alkalmas adóbevallásra vagy ÁFA visszaigénylésre, de a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás vagy termék ellenértékének kiegyenlítéséhez minden szükséges információt megtalál.

DomainTank Kft. a beérkezett és Ügyfélszámlán lekönyvelt befizetés után azonnal Számla típusú bizonylatot állít ki. A Számla adattartalma pontos másolata az előzetesen küldött Díjbekérőnek, különös tekintettel a Vevő adataira (számlázási és levelezési cím), és a rendelési tételekre.
A Díjbekérő nélkül előzetesen Ügyfélszámlára történő befizetés esetén a számlán Informatikai szolgáltatás, előleg tétel fog szerepelni.

DomainTank Kft. a kiállított számlákat hetente kétszer juttatja el postára, és azokat hagyományos levélként adja fel (nem ajánlottként).

Garancia

DomainTank Kft. saját szolgáltatásaira és termékeire az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak vonatkoznak. Közvetített szolgáltatás vagy termék (különös tekintettel hardver-, szoftvertermékek) esetén a Partner garanciális feltételei az irányadóak.

Ügyfélszolgálat

DomainTank Kft. a napi feladatok ügyintézéshez nem tart fenn Felhasználó által igénybe vehető Ügyfélszolgálati irodát. Felhasználó elsősorban emailben vagy telefonon keresztül fordulhat a DomainTank Kft.hez, személyes találkozó előzetes egyeztetést igényel.

Reklamáció, panaszkezelés

Nem műszaki jellegű reklamáció, panasz esetén elsősorban az ugyfelszolgalat@domaintank.hu email címre küldött levéllel kell a DomainTank Kft.-hez fordulni. A panaszok elsőbbséget élveznek, elbírálásuk azonnal megkezdődik.
Műszaki jellegű kifogással a 0670 / 397 9408, éjjel-nappal hívható telefonszámon kell (és fontos) élni.